Cleaning - Kurz s odpočtem trestných bodů

Školení bezpečné jízdy s vydáním závěrečného potvrzení za účelem odpočtu 3 bodů v registru řidiče.

Zájemce splňovat následující podmínky:

  • předložil platný doklad totožnosti
  • předložil platný řidičský průkaz
  • nemá v součtu zaznamenáno v registru více než 10 bodů za porušení právních předpisů
  • nemá zaznamenán žádný jednotlivý přestupek ohodnocený 6-ti a více body
  • předložil osvědčení o registraci vozidla, tech. způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla
  • při školení/výcviku je odborně i zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
  • dostavil se ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy
  • účastní se a absolvuje školení po celou dobu trvání v plném rozsahu
  • školení je možno absolvovat jednou za kalendářní rok ! 

Harmonogram

08:00 – 08:30  příjezd na autodrom, prezence účastníků
08:30 – 11:30  teoretická část
11:30 – 12:00  pauza na oběd
12:00 – 15:30  praktická část
15:30 – 16:00  závěrečné vyhodnocení
16:00  konec školení

Jak se registrovat

Po registraci na vybraný termín vám zašleme "Žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů" spolu se "Souhlasem se zpracováním osobních údajů". K těmto dokumentům musíte připojit ještě výpis z evidence bodového hodnocení osoby. Výpis nesmí být starší než den podání žádosti. Výpis lze získat na odboru dopravy příslušného obecního popř. městského úřadu nebo na pobočkách Czech POINT. Všechny tyto dokumenty poté zašlete v originále na adresu Centra kurzů bezpečné jízdy, Sosnová 200, Česká Lípa, 470 02.

Nejdéle do 14-ti dnů před termínem konání školení uhraďte bankovním převodem na č. účtu 2900408297/2010

 

*Dárkové poukazy na tento kurz objednávejte zde